Per una sanitat pública, universal i de qualitat

Recurs contenciós administratiu per part del sindicat CATAC-CTS/IAC.