Per una sanitat pública, universal i de qualitat

CORRECCIÓ D’ERRADES a la Resolució SLT/440/202

INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT CORRECCIÓ D’ERRADES a la Resolució SLT/440/2023, de 16 de febrer, per la qual es modifica la Resolució SLT/4154/2022, de 27 de desembre, de convocatòria dels processos selectius d’estabilització mitjançant els sistemes de concurs de mèrits i de concurs oposició, i del procés ordinari (taxes de reposició) pel sistema de concurs oposició, per proveir places bàsiques

Continua llegint