Per una sanitat pública, universal i de qualitat

admesos i exclosos del procés d’estabilització

Hola a tots/es. Comunicar-vos que avui s’ha decidit la publicació del llistat d’admesos i exclosos del procés d’estabilització es farà el dimarts vinent dia 11, després de setmana santa.
A partir de la publicació, les persones aspirants excloses podran formular les al·legacions que considerin oportunes en relació amb aquesta llista. Disposaran de deu dies hàbils a partir de l’endemà d’aquesta publicació, és a dir, des del dia 12 d’abril de 2023 fins al dia 25 d’abril de 2023, ambdós inclosos.