Per una sanitat pública, universal i de qualitat

CIRCUIT D’INCAPACITAT TEMPORAL

A partir del dia 1 d’abril els treballadors ja no han de presentar ni baixes ni altes per incapacitat temporal. Aquestes comunicacions es fan automàticament des de l’INSS a l’empresa.
Tot i això, els treballadors tenim l’obligació de comunicar al nostre responsable directe, el fet que no aniràs a treballar o que agafes l’alta laboral.
Si ets infermera, cal que aquesta comunicació la facis de 8 a 15 i en horari de tarda-nit després a la infermera supervisora de guàrdia.