Per una sanitat pública, universal i de qualitat

Mesa Sectorial 21 d’abril 2023

L’ICS vol incorporar al personal que superi el concurs de mèrits, amb data octubre de 2023

Processos de selecció, en relació a la situació actual del pla d’estabilització, l’ICS informa que:

  1. – Concurs de mèrits, volen publicar el llistat provisional amb puntuació finals de juny principis de juliol. Llistat definitiu al setembre i la incorporació a l’octubre.
  2. – Examen: el personal que no agafi plaça per mèrits i s’hagi de presentar a la fase d’examen, aquets es realitzarà durant l’últim trimestre d’aquest any. Hem de recordar que es realitzarà un examen tan per la fase dos com per la fase tres. La diferència serà l’aplicació del barem, barem per la fase d’estabilització, barem per la fase ordinària.
  3. – Reclamem que es faci el que marca la Llei dels estatuts de l’ICS que preveu
    escollir centre o servei.

Mobilitat voluntària, Aquesta setmana es publicarà el llistat provisional d’admesos i exclosos.

Comissions de serveis, s’han autoritzat 426 comissions de serveis en relació a la incorporació de la convocatòria de 2018.

Borsa de treball-Noves interinitats, L’ICS informa que s’han autoritzat la realització de 4679 noves interinitats repartides per tots els territoris.
Es preveu nova actualització de la Borsa a principis de juny del 2023. Les contractacions d’estiu i els nous interinatges es continuaran fent amb la puntuació de la Borsa actual.

Carrera professional 2023 Es recupera la retroactivitat a partir de l’1 de gener de 2023. Resolució definitiva entre la 2a. quinzena d’octubre i la 1a. de novembre.

Curs personal administratiu de primària, CATAC-CTS manifesta que al personal auxiliar administratiu se li està oferint la realització d’un curs, curs que no està relacionat amb la seva categoria ja que considerem que són funcions d’una categoria superior a una categoria com la d’auxiliar administratiu. L’ICS diu que el curs no és obligatori, que la pretensió és reforçar la formació d’aquest col·lectiu i que en cap cas suposarà la modificacions de les funcions ni suposarà cap increment retributiu.

Pagament d’atenció continuada en període d’IT per accident de treball o malaltia professional. Després de diferents sentències adverses, l’ICS i Economia ja han acceptat que tal com figura al II Acord de l’ICS, durant aquest períodes de baixa per un accident laboral o per una malaltia professional han d’abonar “mentre romangui en aquesta situació la mitjana de l’atenció continuada que hagi realitzat dels 3 darrers mesos de treball efectiu”