Per una sanitat pública, universal i de qualitat

Actualització: nou permís parental de 8 setmanes

Posted By: Berta 

Fa quatre mesos es va aprovar un nou permís parental, nominalment per la cura d’un/a fill/a, o menor en acollida, fins el moment que compleixi els 8 anys d’edat; la previsió és que arribi fins les vuit setmanes; aquest permís ja té vigència legal des del maig, però de moment no serà retribuït tot i que es preveu que ho sigui al 2024.

La Directiva europea 2019/1158 de 20 de juny obliga que aquests permisos siguin remunerats a partir del 2 d’agost de 2024, i per tant haurem d’esperar a veure com es desenvolupa fins l’any vinent la regulació del dret. Mentrestant, l’ICS encara no l’ha incorporat al seu catàleg de permisos i llicències: ho podeu comprovar a l’última versió, feta pública al juliol… tot i que, de facto, es pot reclamar aquest permís (independentment de si és o no retribuït), perquè és hores d’ara legal i vigent, però amb algunes limitacions importants, de moment…

Durant el 2023, es preveu un màxim de 6 setmanes per aquest permís, que el 2024 s’ampliarà fins les 8, i amb la incorporació de pagament a càrrec de la Seguretat Social del 100% de la base salarial al pare/mare beneficiari d’aquest permís de conciliació almenys a partir de la data d’obligat compliment del 2 d’agost de 2024. La trigança d’aquest desenvolupament es deu al període d’adaptació a una directiva UE que no era fins ara legislació comuna però, repetim, el permís per se JA és vàlid i legal.

Ara doncs, correspon a l’ICS fer l’aplicació efectiva d’aquest dret de permís incorporant-lo al seu catàleg, així com preveure el seu desenvolupament i millora progressiva fins ajustar-lo a la norma europea i les normatives estatals que se’n deriven, completant-la al termini legal ja esmentat.