Per una sanitat pública, universal i de qualitat

novetats en els càlculs de les pensions de jubilació

Posted By: Berta          Octubre: novetats en els càlculs de les pensions de jubilació

Des de l’1 d’octubre, el treball a temps parcial s’equipararà amb el treball a temps complet, a efectes del còmput de períodes de cotització necessaris pel càlcul de les pensions de jubilació, incapacitat permanent, mort i supervivència, incapacitat temporal, naixement i cura de menors.
Entra en vigor la modificació inclosa al Real Decreto-ley 2/2023, llei que completa la reforma del sistema de pensions de l’estat; aquesta mesura facilita que més de 2 milions de treballadors/es amb contractes a temps parcial -sobretot dones- no es vegin perjudicades a l’hora d’accedir a aquestes prestacions per l’aplicació de coeficients de parcialitat. Així, els períodes d’activitat passen a computar per dies complets, independentment de la jornada del treballador durant el període, correcció que elimina el coeficient global de parcialitat i posa punt final a regles de proporcionalitat a l’hora d’acreditar períodes de cotització necessaris per tenir-ne dret a prestacions; des d’aquest moment, el què s’exigeix són els mateixos períodes de cotització per l’accés a prestacions que a treballadors/es a temps complet.
Noves formes de còmput pel càlcul de dret a prestació
Tanmateix, entren progressivament en vigència les noves normes de còmput pels càlculs de dret a les prestacions esmentades. La reforma de les pensions acordada pel govern Sánchez, amb vistiplau de Brussel·les, inclou importants canvis en el període de còmput de la pensió; aquesta es calcularà:
amb els últims 25 anys cotitzats (300 mesos),
o amb 29 anys (348 mesos) de cotització, dels quals es podran excloure els dos anys (24 mesos) pitjors, i en la pràctica el còmput en aquest cas es faria sobre 27 anys (324 mesos).
El període de càlcul es mantindrà en 25 anys si no resulta més beneficiós el càlcul amb 27 anys (29 anys menys els dos pitjors).
Aquest sistema dual de període de còmput estarà vigent 20 anys; a partir de 2044, la pensió només es calcularà amb els últims 29 anys de cotització, dels quals es podran descartar els dos anys pitjors.
La nova norma es desenvoluparà durant 12 anys des de 2027, i beneficiarà especialment a treballadors/es amb carreres laborals i de cotització amb alts i baixos (p. ex. dones amb fills, persones cuidadores i persones que han contemplat situacions d’alta inestabilitat laboral). L’ampliació a 29 anys com a base de càlcul es farà progressivament, a raó de quatre mesos per any, entre 2027 i 2038.
L’acord assolit per aquest vessant de la reforma de les pensions ha arribat per consens entre els partits del govern estatal i de l’oposició, així com de les centrals sindicals majoritàries de l’estat, després del rebuig extens a les primeres propostes del ministre Escrivá, que pretenia establir com a període base pel càlcul de cotitzacions res menys que en 35 anys (caram, i això que se’n fa dir ‘socialista’!).