Per una sanitat pública, universal i de qualitat

direccions de personal en contra del 3r preacord

Manifest de les direccions del equips d’Atenció Primària de la Gerència de
Barcelona en relació a la signatura del preacord de la III mesa sectorial.

Benvolgudes i benvolguts,
Les direccions dels equips d’Atenció Primària sotasignants volem expressar el
nostre desacord amb el contingut del preacord de condicions de treball del personal
estatutari de l’ICS, signat el passat dimecres 22 de novembre .
Els i les professionals que conformen els equips d’Atenció Primària han adquirit
habilitats i competències al llarg dels anys (GiS, infermer@s, llevador@s, TCAIs i
treballador@s socials) transformant l’AP en un entorn d’atenció col·laboratiu i
multidisciplinar.
Aquesta evolució no només aporta al sistema de salut una millora de la qualitat i
seguretat assistencial sinó que fa possible la seva existència. Sense aquesta
transformació el sistema no seria sostenible.
Lamentablement, aquestes competències, no es veuen reconegudes en el III acord,
demostrant una manca de coneixement de la dinàmica de treball als centres
d’Atenció Primària i de la feina que es realitza i s’entenen com una falta de respecte
cap als i les professionals que ja han demostrat el seu compromís amb el sistema
de salut i la societat. La gestió impecable de més de dos anys de pandèmia n’és un
exemple clar.
La falta de reconeixement individual en la majoria dels col·lectius i les mesures
classistes i estamentàries representen el trencament d’un dels fonaments de
l’Atenció Primària: el treball en equip.
A més, la credibilitat i la confiança en les direccions i en l’ICS ha quedat dinamitada.
Quantes vegades en els últims anys hem fet valdre la promesa d’un tercer acord
per contenir el cansament, el malestar i la sobrecàrrega de les professionals?
Després d’aquest preacord ja no existeix cap argument vàlid que pugui atenuar o
mitigar el disconfort de totes i tots i els equips, que fins ara estaven en harmonia,
s’han transformat en entorns de difícil col·laboració, el que, malauradament, pot
tenir un impacte negatiu en la qualitat assistencial.
Entenem també que aquest preacord perd una oportunitat valuosa per convertir
l’Atenció Primària en un entorn atractiu per al creixement professional, així com en
un pilar essencial del nostre sistema sanitari.
És per això que davant l’anunci de la ratificació d’aquest III Acord demanem que, per
les vies que siguin necessàries, esmenes o acords, es reconeguin les competències
de tots i totes les professionals coherents amb els valors dels que fa bandera l’ICS:
Competència, Participació, Compromís Innovació i, Equitat, Transparència.
Per tant, en cas de que no existeix aquest reconeixement, durant el primer trimestre
del 2024, les direccions dels equips sotasignants estem disposades a posar els
nostres càrrecs a la vostra disposició.
La nostra prioritat és garantir una Assistència Pública de Qualitat i sense el
reconeixement de tots els qui treballen a l’Atenció Primària de l’ICS és impossible.

https://www.elperiodico.com/es/sanidad/20231218/direcciones-50-cap-barcelona-amenazan-95959500