Per una sanitat pública, universal i de qualitat

TIPs & FAQs Vaga 12 i 13 2023

QUIN ÉS L’OBJECTIU
Aturar la promulgació del Preacord assolit dins la Mesa Sectorial de negociació mitjançant la signatura tant dels representants de l’empresa com de 13/15 representants sindicals, pertanyents a 4/5 dels sindicats amb representació. Reclamar la retirada del document, re-negociant els seus continguts injustos, defectuosos i classistes amb inclusió de drets perduts i/o llargament reivindicats, ignorats a la negociació.
A QUI ENS ADRECEM
Per part d’administració i empresa: al Govern de la Generalitat i el seu Conseller de Salut; al Director Gerent i al Director de Persones de l’ICS. Per la part social: als sindicats amb representació dins la Mesa Sectorial de Sanitat, i especialment als que van aprovar el Preacord amb les seves signatures.
QUINA ÉS LA MISSIÓ
Recuperació de la retallada salarial que patim des del 2010 (5%), mai recuperada en clar greuge comparatiu amb la resta de sanitats públiques autonòmiques. Recuperació de dies festius injustament retallats i mai compensats. Revisió i actualització de condicions laborals i sociolaborals oblidades a la negociació pre-IIIr Acord: drets de conciliació, fons d’Acció Social i de Pensions, drets equitatius de reconeixement i promoció professional per a totes les categories dins l’ICS, actualització de categories retributives segons normes legals i evolució en el panorama de formació acadèmica de les i els professionals, tant sanitaris com no sanitaris, i equiparables amb el desenvolupament d’aquests drets a d’altres administracions públiques.
COM ES FA VAGA
En tractar-se de serveis essencials, els centres sanitaris han de complir amb mínims de cobertura assistencial marcats per l’administració pública i decretats pel Dept. de Treball. D’aquesta manera, les i els treballadors poden fer vaga: a) absentant-se del lloc de feina participant en les protestes, o b) continuar treballant al seu lloc per assignació de serveis mínims, i mantenir l’actitud de protesta per accions incorporades a l’agenda de feina; però també poden mantenir-se al lloc de feina amb les tasques assignades per la jornada de vaga, i sense fer actes de protesta, si no estan d’acord amb els motius de la vaga.
En cas de fer vaga activa, es perdrà la remuneració corresponent a la jornada de vaga, més les parts proporcionals de pagues i vacances (el cost mitjà ve a suposar el d’1,4 jornades de feina ordinàries aprox.).
La treballadora/treballador només ha de comunicar intenció de fer vaga el mateix dia en que aquesta s’inicia, i NO està obligat/da a fer-ho amb anticipació. A més són contraris al dret de vaga fets com: fer previsions prèvies de cobertura del seu lloc de feina, re-programacions prèvies de cites, etc. En casos de dubte, consulteu els vostres delegats/des sindicals més propers/es.
RECOMANACIONS ESPECIALS
No és recomanable conflictuar entre companys/es de feina per el seguiment o no d’una convocatòria de vaga: és millor assumir de la manera més consensuada possible, el fet de que s’ha de reorganitzar l’equip com per una jornada d’assistència exclusivament urgent (com marca la llei i el Decret de serveis mínims). Tanmateix serà del tot imprescindible fer entendre aquesta situació, de la manera més amable i entenedora possible, als usuaris i usuàries dels serveis, garantint en tot cas que no es fa perillar l’assistència als casos que realment precisen immediatesa assistencial.
PER QUÈ ÉS URGENT I CRUCIAL, AQUESTA VAGA
Moltes de les reivindicacions que ara sortiran als carrers i els mitjans, han estat endarrerides en bona part per l’ influència de la pandèmia Covid i l’assumpció resignada d’un sobreesforç ja cronificat entre els i les professionals sanitaris: ja fèiem tard, a reivindicar contra tantes precarietats i injustícies. Però el Preacord signat ha vingut a segellar, com a poc i d’entrada per els propers 4 anys (termini de revisió del futur IIIr Acord), el manteniment de totes les pèrdues esmentades en el tercer paràgraf (Missió), miserabilitzant encara més les condicions laborals dels prop de 50.000 empleats/des de l’ICS i aprofundint encara més el desballestament de la nostra sanitat pública. Com a professionals i usuaris/usuàries del sistema públic, no podem permetre aquest enfonsament, que ens afecta tant personal com ara col·lectivament.
HA ARRIBAT L’HORA DE DIR PROU!!
#Vaga3rAcord                      #NOal3rAcord                                      #TenimPendentEl5percent
#ensplantem                                   #acorddeVergonya                           #asanitatdiemPROU