Per una sanitat pública, universal i de qualitat

responsabilitats? A MI NO!!

responsabilitats? A MI NO!!

Que cada pal aguanti la seva espelma!

Aquest document és perquè el puguis imprimir i posar en algun lloc ben visible del teu centre. Fem que l’usuari assenyali als responsables d’aquesta situació.