Per una sanitat pública, universal i de qualitat

Info fase1

Publicació de la classificació final i proposta d’adjudicació de gerència territorial de diverses categories de la Fase 1

Resultats definitius del concurs de mèrits excepcional de diverses categories, del número de classificació final per categories i de la proposta d´adjudicació (fase 1), d’acord amb la relació que figura a l’annex 1 d’aquesta diligència.
Ordre alfabètic de la proposta d’adjudicació de diverses categories corresponents al concurs de mèrits excepcional (fase 1) de la convocatòria de referència, d’acord amb la relació que figura a l’annex 2 d’aquesta diligència.