Per una sanitat pública, universal i de qualitat

12 Abril dia Mundial de l’atenció primària

L’Atenció Primària és l’eix del sistema sanitari i així hauria de ser reconeguda amb caràcter general.

El Fòrum d’Atenció Primària d’Espanya, compost per societats científiques, sindicats professionals i l’Organització Mèdica Col·legial, proposa un decàleg d’objectius comuns per a l’atenció primària per tal de promoure la qualitat, l’equitat, la cohesió i la sostenibilitat del sistema nacional de Salut