Per una sanitat pública, universal i de qualitat

DILIGÈNCIA CATEGORIA DSI (Grup A, subgrup A2) (codi 129)

DILIGÈNCIA DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR DE LA CONVOCATÒRIA DELS PROCESSOS SELECTIUS D’ESTABILITZACIÓ MITJANÇANT ELS SISTEMES DE CONCURS DE MÈRITS I DE CONCURS OPOSICIÓ, I DEL PROCÉS ORDINARI (TAXES DE REPOSICIÓ) PEL SISTEMA DE CONCURS OPOSICIÓ, PER PROVEIR PLACES BÀSIQUES DE PERSONAL ESTATUTARI DE L’INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT, PUBLICADA AL DOGC NÚM. 8823, DE 30.12.2022 (Codi identificació convocatòria 100) CATEGORIA: Diplomat/ada

Continua llegint

DILIGÈNCIA CATEGORIA: Tècnic/a especialista de grau mitjà sanitari en cures d’infermeria (Grup C, subgrup C2) (codi 159)

Publicació de les relació de persones aspirants convocades a la realització de la prova de l’oposició del dia 2.6.2024 de la fase 2 i de la fase 3 de la convocatòria De conformitat amb allò que preveuen les bases 2, 8, 11.2 i 11.3 de la convocatòria esmentada i la diligència d’aquest tribunal de data 8 de maig de 2024,

Continua llegint

resultats definitius de merits fase1 DSI i TCAI

Publicació resultats definitius del concurs de mèrits, classificació final i proposta d’adjudicació de gerència territorial de les categories de diplomat/ada sanitari/ària en infermeria (codi 129) i tècnic/a especialista de grau mitjà sanitari en cures d’infermeria (codi159) – Fase 1 – 24.5.2024 De conformitat amb el que es va determinar mitjançant diligències d’aquest tribunal qualificador de 15, 29 i 31 de

Continua llegint

Publicació resultats definitius del concurs de mèrits FASE 1

Publicació resultats definitius del concurs de mèrits, classificació final i proposta d’adjudicació de gerència territorial de diverses categories – Fase 1 – 21.5.2024 De conformitat amb el que es va determinar mitjançant diligències d´aquest tribunal qualificador de 15, 23 i 24 de gener de 2024 i 6 de febrer de 2024, i d´acord amb allò que estableix la base 12

Continua llegint

Sis mesos de Genocidi

Posted By: Berta  Setanta-sis anys d’ocupació i maltractament. Sis mesos de Genocidi. La societat i la seva part més jove i amb més esperit de rebel·lia, han començat a dir prou a aquesta barbàrie de manera contundent. Palestina és avui un poble en vies de desaparició. Les seves cases, les seves infraestructures els seus hospitals han estat arrasades. Més de

Continua llegint

prova de l’opo fase 2 i fase 3 de la convocatòria TCAI codi 159 i DSI codi 129

Publicació de les dades de realització i de valoració de la prova de l’oposició de la fase 2 i de la fase 3 de la convocatòria. De conformitat amb allò que preveuen les bases de la convocatòria esmentada i atès que s’han establert els criteris de realització i valoració de la prova de l’oposició, Document TCAI   Document DSI (Grup A,

Continua llegint