Per una sanitat pública, universal i de qualitat

28 Abril

L’any 2003, l’Organització Internacional del Treball (OIT) va començar a celebrar el Dia Mundial de la Seguretat i la Salut en el Treball. En aquesta cita anual que té lloc cada 28 d’abril, es pretén promoure la prevenció dels accidents del treball i les malalties professionals a tot el món.

Un ambient de treball segur i saludable és aquell en què s’han eliminat els riscos o s’han pres les mesures oportunes per reduir els riscos raonablement i on s’integra la prevenció com a element clau de la cultura organitzacional de l’empresa.