Per una sanitat pública, universal i de qualitat

Twitter Instagram Youtube Facebook eMail WhathsApp Telegram Delegats

Escrits

Mesa Sectorial 4/4/24

MESA SECTORIAL DEL 4 D’ABRIL DE 2024

Simultàniament ens informaven a la Mesa Sectorial del canvi de dates d’exàmens, ja les publicaven a la web…

 • Infermeria i TCAI: 2 de juny de 2024. (Bcn-Tgna-Lleida-Girona).
 • Zeladors: 26 de maig de 2024 (Barcelona).
 • Administratius i Aux Administratius: 16 de Juny de 2024. (Bcn-Tgna-Lleida-Girona).
 • Tècnics Superiors i Tècnics de Gestió: 30 de juny de 2024. (Barcelona).
 • Les categories que s’examinaven el 28 d’abril, no es modifiquen.
 • Les categories que s’adjunten en aquest enllaç s’examinaran després de l’estiu.

S’informa que com en d’altres ocasions, es facilitarà que els opositors que treballin, puguin realitzar les proves i amb més cura amb aquelles categories que tenen la prova centralitzada a Barcelona. CATAC-CTS demanem uniformitat de criteris a l’hora de concedir els permisos ja que cada territori actua de manera diferent.

Respecte als canvis retributius que apareixeran en nòmina, a la del mes d’abril preveuen incorporar:

 • Complement d’homologació A2. Amb efectes del 23/11/23
 • Complement contínuum assistencial. Amb efectes del 23/11/23.(1 paga/any).
 • Complement específic, domicilis, difícil cobertura i nous conceptes de primària.
 • Plus nocturnitat de diumenges i festius.
 • Atenció continuada
 • Carrera Professional (nivell 0)
 • Complement específic Treballadores Socials hospitals.

No tenen la certesa de poder-ho incorporar tot, i s’anirà incorporant amb les següents nòmines.

En data 28 de febrer d’enguany, l’ICS té un total de 55.736 treballadors/es… CATAC-CTS farem un estret seguiment de l’evolució de la plantilla.

Davant de la demanda sindical de la lliurança de l’atenció continuada a les embarassades, l’ICS trasllada la seva decisió als serveis de salut laboral propis que haurien de generar la incapacitat de l’embarassada quan s’escaigui. Els sindicats qüestionem la manca o no d’independència dels serveis de Salut Laboral.

Des de la part social es demana més concreció i definició de les places i tasques del cos de Gestió, tant pel que fa al personal i tasques dels grups A1 i A2, com de les funcions i places d’administratius i auxiliars administratius. Per enèsima vegada fem esment a la incongruència per la qual els auxiliars que fan les funcions de Referent, guanyin més que els administratius que fan la mateixa funció. Incentivació inversa!!!

Els sindicats denunciem que massa sovint les persones que tenen una reducció de jornada, tenen la reducció proporcional de les retribucions, però no  es fa d’igual manera pel que fa a les tasques i a les DPO’s. Els nivells d’exigència no s’adapten a les reduccions.

L’ICS ens presenta un esborrany d’una convocatòria extraordinària de la Mobilitat Voluntària Oberta i Permanent (MVOP). En aquest document es preveu una obertura extraordinària abans del 30 de juny que permetria inscriure’s a:

 • Participants de la MVOP de 2023 i a tothom que reunís les condicions del pacte i que no ho hagués fet abans del 31/10/23.
 • Adjudicataris de la PESCO 2018 que amb la normativa vigent ja es podien inscriure a partir de l’1 de març.
 • Adjudicataris de l’anomenada REPESCO 2023 (infermeres i TCAIS) que tenen una adjudicació provisional.
 • Adjudicataris de la fase 1 del procés d’estabilització.

Aquest document es troba encara en procés de millora i es preveuen modificacions i resoldre durant aquest mes d’abril.

Tot i que aquest document representa canvis significatius sobre el pacte vigent de la MVOP del 2019, no afecta al barem que té el pacte i que és el motiu principal pel que vam ser l’únic sindicat que no el vam signar.

Els mateixos sindicats que no van tenir cap dubte de subscriure un Acord que incorporava al barem el requeriment de fins a 20 punts addicionals per a la cobertura de les places d’infermeria de primària, ahir es mostraven molt preocupats per la dificultat que tenien les infermeres d’hospital per traslladar-se a la primària…

Ens emplacem al proper 19 d’abril per poder seguir treballant aquest document que traslladarem quan sigui definitiu.