Per una sanitat pública, universal i de qualitat

Model recurs d’alçada DPO 23

Aquest model de recurs d’alçada està pensat per la quantitat dels 500 € que han variat en les DPO del personal afectat.

És emplenable i editable. Una vegada ple el podeu imprimir directament sense necessitat de baixada. Una vegada emplenat l’has d’enviar per aquest enllaç