Per una sanitat pública, universal i de qualitat

Twitter Instagram Youtube Facebook eMail WhathsApp Telegram Delegats

Escrits

Aux Adm i Administratiu/iva codi 161 i 151

CATEGORIA: Auxiliar administratiu/iva (grup C, subgrup C2) (codi 161)
Publicació de les dades de realització i de valoració de la prova de l’oposició de la fase 2 i de la fase 3 de la convocatòria

CATEGORIA: Administratiu/iva (grup C, subgrup C1) (codi 151)
Publicació de les dades de realització i de valoració de la prova de l’oposició de la fase 2 i de la fase 3 de la convocatòria