Per una sanitat pública, universal i de qualitat

resultats definitius de merits fase1 DSI i TCAI

Publicació resultats definitius del concurs de mèrits, classificació final i proposta d’adjudicació de gerència territorial de les categories de diplomat/ada sanitari/ària en infermeria (codi 129) i tècnic/a especialista de grau mitjà sanitari en cures d’infermeria (codi159) – Fase 1 – 24.5.2024
De conformitat amb el que es va determinar mitjançant diligències d’aquest tribunal qualificador de 15, 29 i 31 de gener de 2024, i d’acord amb allò que estableix la base 12 de la convocatòria referenciada, aquest tribunal qualificador
ACORDA: