Per una sanitat pública, universal i de qualitat

Publicació resultats definitius del concurs de mèrits FASE 1

Publicació resultats definitius del concurs de mèrits, classificació final i proposta d’adjudicació de gerència territorial de diverses categories – Fase 1 – 21.5.2024
De conformitat amb el que es va determinar mitjançant diligències d´aquest tribunal qualificador de 15, 23 i 24 de gener de 2024 i 6 de febrer de 2024, i d´acord amb allò que estableix la base 12 de la convocatòria referenciada, aquest tribunal qualificador
ACORDA:

Informar que s´han resolt els recursos presentats i s´han revisat d’ofici els casos d’empat en la puntuació dels resultats definitius del concurs de mèrits excepcional de les categories:
115 – Facultatiu/iva especialista psiquiatria.
117 – Metge/ssa urgències.
149 – Tècnic/a especialista de grau superior sanitari en radioteràpia.
162 – Conductor/a.
177 – Zelador/a.