Twitter Instagram Youtube Facebook eMail Delegats

Escrits

Salut estableix en 5 nivells de control epidemiològic les diferents realitats de l'impacte de la COVID-19 a Catalunya

Presenta un pla per disminuir la transmissió del virus i trencar les cadenes de contagi, tot vetllant per la recuperació de les dinàmiques del país. Es basa en 10 indicadors epidemiològics, de diagnòstic i seguiment de contagis, i de pressió assistencial que establiran en quin nivell s’està. Contempla l’aplicació de diferents mesures en funció de cada nivell, més enllà de les elementals com la distància física, l’ús de la mascareta i la higiene de mans

Continua llegint