Per una sanitat pública, universal i de qualitat

Un informe desmunta amb dades que Espanya sigui «l'estat més descentralitzat del món»

L'estudi "El poder de presa de decisions de la Generalitat de Catalunya sobre la seva despesa" (enllaçat), encarregat pel Govern i elaborat pels economistes Teresa Kersting, Pablo Tucat, Paula Salinas i Maite Vilalta, conclou que Catalunya només té "plena autonomia" sobre el 6,3% de la despesa en educació, salut i protecció social. En el cas de salut, l'informe conclou que la capacitat de l'administració catalana per prendre decisions és "molt limitada": un 40,8% de la despesa està vinculada a decisions que es prenen en consell interterritorial; un 36,7% a decisions en el marc legal establert per l'Estat; i un 14,2% a decisions que pren directament l'Estat.

Continua llegint