Per una sanitat pública, universal i de qualitat

Catalunya, entre els cinc països més avançats en digitalització d’Europa segons l’índex DESI

La connectivitat (quarta posició), el capital humà (vuitè lloc, líder en graduats en TIC però divuitena posició en el nombre d’especialistes) i els serveis públics digitals (cinquena posició, íder en ‘e-health’ gràcies a l’extensió de l’intercanvi de dades mèdiques i la recepta electrònica) són les bases de creixement digital

Continua llegint

Treball i Salut intensifiquen la col·laboració i coordinació davant casos d'incompliments als centres de treball vinculats a la crisi sanitària amb un protocol d'actuació

L'Agència de Salut Pública i la Inspecció de Treball es coordinaran per realitzar visites conjuntes en els centres de treball quan escaigui. El Protocol s’ha formalitzat per coordinar l’actuació d’ambdós departaments després de la modificació legislativa que malgrat no permet a la Inspecció de Treball la paralització d’activitats empresarials per causa de la COVID19, sí que autoritza els inspectors i al Departament de Treball a aixecar actes d’infracció i sancionar les empreses en aquesta matèria.

Continua llegint