Per una sanitat pública, universal i de qualitat

Twitter Instagram Youtube Facebook eMail WhathsApp Telegram Delegats

Escrits

Legislar el teletreball?

Cal promoure una nova cultura del temps, basada en l’eficiència i en el respecte als temps dels altres. Som una societat que promou el presencialisme, tolera la impuntualitat i, conseqüentment, jornades maratonianes. Seria ideal regular els horaris amb una llei sistèmica, com la que es va dissenyar al Parlament la passada legislatura, sense èxit per manca de competències. Fabian Mohedano

Continua llegint