Per una sanitat pública, universal i de qualitat

Tribunal Suprem

Tribunal Suprem

Sentencia de la Sala contencioso-administrativo del Tribunal Supremo de 17 de diciembre de 2020(rec.1365/2019)

Una recent sentència del Tribunal Suprem equipara el temps d’excedència voluntària per cura de familiars amb temps de serveis prestats efectius.
Un exemple seria una persona que hagi fet una o diverses excedències voluntàries per cura d’un fill podrà presentar tot el temps d’excedència com a serveis efectivament prestats si es presenta a un concurs per guanyar un lloc de treball.