Per una sanitat pública, universal i de qualitat

DECRET 146/2020, de 15 de desembre, pel qual s’estableixen els criteris d’aplicació de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2020, mentre no entrin en vigor els del 2021.

El 2020 haurà estat l’any marcat per la pandèmia de COVID-19 a escala mundial. Les afectacions són molt
extenses i intenses. La més important és l’afectació en la vida i en la salut de moltes persones. També ha
suposat una aturada generalitzada de l’activitat amb una incidència desigual per sectors, de forma que algunes
activitats econòmiques han quedat pràcticament anul·lades. Això té unes greus conseqüències econòmiques i
socials en forma de pèrdua de llocs de treball i de reducció d’ingressos per a treballadors, ciutadans i
empreses.