Per una sanitat pública, universal i de qualitat

RESOLUCIÓ SLT/3354/2020, de 19 de desembre,

RESOLUCIÓ SLT/3354/2020, de 19 de desembre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en
matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de
Catalunya.