Per una sanitat pública, universal i de qualitat

Ampliació dels permisos per paternitat de 12 a 16 setmanes des de l’1 de gener de 2021

Els naixements produïts a partir de l’1 de gener de 2021, donaran dret al fet que el progenitor diferent de la mare biològica gaudi d’un permís de setze setmanes, de les quals les 6 primeres es gaudissin de manera ininterrompuda i immediatament després del part, les deu setmanes restants podran ser gaudides ininterrompudament i exercitar-se des de la finalització del descans obligatori posterior al part fins que el fill compleixi l’any. La mare podrà continuar cedint fins a un màxim de dues setmanes del seu període de suspensió de gaudiment no obligatori.
El permís derivat d’adopció d’un menor, per a l’any 2021 se situa en setze setmanes (ampliables segons supòsits) per a cada progenitor, de les quals sis setmanes obligatòries hauran de gaudir-se de manera ininterrompuda i a jornada completa després de l’adopció. Les deu setmanes restants, en períodes setmanals, de forma acumulada o ininterrompuda, dins dels dotze mesos següents a la resolució judicial o decisió administrativa.