Per una sanitat pública, universal i de qualitat

El virus de la desigualtat

Colpidor informe d’Oxfam que analitza detalladament l’empitjorament de la pobresa i desigualtat amb relació a la pandèmia