Per una sanitat pública, universal i de qualitat

INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT RESOLUCIÓ SLT/3514/2020, de 29 de desembre,

RESOLUCIÓ SLT/3514/2020, de 29 de desembre, que dona publicitat a l’Acord 13/2020, de 21 de desembre,
del Consell d’Administració de l’Institut Català de la Salut pel qual es prorroga el Pla d’ordenació de
recursos humans 2016-2020 d’aquest Institut.