Per una sanitat pública, universal i de qualitat

INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT RESOLUCIÓ SLT/3515/2020, de 29 de desembre,

RESOLUCIÓ SLT/3515/2020, de 29 de desembre, que dona publicitat a l’Acord 69/2020, de 21 de desembre,
de la Comissió Executiva del Consell d’Administració de l’Institut Català de la Salut, pel qual s’aprova
l’oferta d’ocupació pública parcial per a l’exercici 2020 i la seva distribució per categories.