Per una sanitat pública, universal i de qualitat

Permisos per paternitat.

Permisos per paternitat.

Ampliació dels permisos per paternitat de 12 a 16 setmanes des de l’1 de gener de 2021

Els NAIXEMENTS produïts a partir de l’1 de gener de 2021, donaran dret al fet que el progenitor diferent de la mare biològica gaudi d’un permís de 16 setmanes, de les quals les 6 primeres es gaudissin de manera ininterrompuda i immediatament després del part, les 10 setmanes restants podran ser de gaudi interromput i exercitar-se des de la finalització del descans obligatori posterior al part fins que el fill compleixi l’any. La mare podrà continuar cedint fins a un màxim de 2 setmanes del seu període de suspensió de gaudi no obligatori.

El permís derivat d’adopció d’un menor, per a l’any 2021 se situa en 16 setmanes (ampliables segons supòsits) per a cada progenitor, de les quals 6 setmanes obligatòries hauran de gaudir-se de manera ininterrompuda i a jornada completa després de l’adopció. Les 10 setmanes restants, en períodes setmanals, de forma acumulada o ininterrompuda, dins dels 12 mesos següents a la resolució judicial o decisió administrativa.

Mes informació a la teva secció sindical fent clik AQUI