Per una sanitat pública, universal i de qualitat

RESOLUCIÓ SLT/757/2021, de 16 de març,

RESOLUCIÓ SLT/757/2021, de 16 de març,

RESOLUCIÓ SLT/757/2021, de 16 de març, per la qual s’adjudiquen llocs vacants de personal facultatiu
especialista estatutari al servei de les institucions sanitàries de la Seguretat Social gestionades per l’Institut
Català de la Salut (núm. de registre de la convocatòria MVFE-1/2020).
D’acord amb la Resolució SLT/2146/2020, de 4 de setembre, per la qual es convoca concurs de mobilitat
voluntària de places vacants de personal facultatiu especialista estatutari al servei de les institucions sanitàries
de la Seguretat Social gestionades per l’Institut Català de la Salut (núm. de registre de la convocatòria MVFE-
1/2020);