Per una sanitat pública, universal i de qualitat

CÀRRECS I PERSONAL DEPARTAMENT D’IGUALTAT I FEMINISMES

DECRET 320/2021, de 20 de juliol, pel qual es nomena el senyor Josep Maria Palau i Arnau director de Serveis del Departament d’Igualtat i Feminismes