Per una sanitat pública, universal i de qualitat

Informació de la Mesa Sectorial, 9 de Juliol de 2021

L’últim llistat de la Borsa de treball publicat, serà el definitiu

Ni l’ICS ni els sindicats signants del Pacte de la Borsa de Treball, SATSE, UGT i Sindicat de Metges, volen assumir el seu fracàs i donaran per bo el darrer llistat publicat de la Borsa de Treball. Ni el  que està passant amb les avaluacions ni les errades reiterades amb el llistats publicats posen fre a un acord aberrant de Borsa de Treball. I encara aquest sindicats tenen la poca vergonya de dir que defensen les condicions de treball del conjunt de persones treballadores, el que defensen és els seus interessos, fa temps que ens han donat l’esquena.

Amb relació amb els processos de selecció que estan en aquest moment per resoldre ens han passat la següent informació:

INGESTA:

Carrera professional, hem manifestat que han hagut incidències relacionades amb el pagament amb gent que ha estat de baixa en algun període durant aquest 2021. L’ICS va dir que ho havien detectat que no és la primera  vegada que havia passat i que ho resoldran aquest mes. CATAC-CTS/IAC hem preguntat en quina situació quedarà el personal, que hagi de canviar de contracte, per  continuar cobrant la carrera professional, l’ICS  respon que continuarà cobrant malgrat que  canviï de contractació.

Hem tornat a demanar una solució en el pagament de les treballadores socials del PADES, cal que s’inclogui una categoria professional al llibre de retribucions per tal de que s’equiparin amb Metges de Família i infermeria. L’ICS manifesta que aquesta setmana ens trucaran  per donar-nos una resposta.

Manifestem que tant al Joan XXIII com al Verge de la Cinta s’està utilitzant l’aplicatiu de la gestió del temps de treball per anar en contra de les persones treballadores, ja que si es troben en situació d’IT i tenen dies de lleure demanats per l’aplicatiu, aquets dies es perden, per tant aquest personal està fent un excés de jornada. L’ICS diu que la situació en IT és neutra i que per tant no hauria de perjudicar i que tornaran a revisar la situació.

Des de CATAC CTS-IAC demanem mantenir l’assignació d’objectius  (DPO) del 2020, ja que la pandèmia continua existint. L’ICS ha manifestat que s’anul·laran els objectius que no es puguin complir pel motiu de la pandèmia

Per altra banda respecte el Pla d’enfortiment de la Primària,  l’estudi de ràtios i càrrega de treball, hem de tenir en compte que les persones que estan treballant actualment estan ocupant en la gran majoria places estructurals. Per això insistim en la  necessitat de consolidar tots aquest professionals.

A més a més queda palesa també la necessitat de trobar nous professionals en medicina de família, infermeria i pediatria. Preguntem a l’ICS si davant aquesta manca de professionals hi ha algun pla per fer-hi front?