Per una sanitat pública, universal i de qualitat

RESOLUCIÓ REU/2287/2021, de 19 de juliol,

RESOLUCIÓ REU/2287/2021, de 19 de juliol,

RESOLUCIÓ REU/2287/2021, de 19 de juliol, per la qual es declara que l’Institut Català d’Oncologia de
l’Hospitalet de Llobregat – Hospital Duran i Reynals (ICO-Hospitalet) compleix els requisits per adquirir la
condició d’hospital associat a la Universitat de Barcelona.

L’11 de febrer de 2021, el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, l’Institut Català d’Oncologia i
la Universitat de Barcelona van signar un concert relatiu a la col·laboració docent i de recerca.

El Consell de Govern de la Universitat de Barcelona, l’11 de novembre de 2020, i el Consell Social d’aquesta
universitat, el 25 de febrer d’enguany, han aprovat la subscripció del concert entre les institucions abans
esmentades.