Per una sanitat pública, universal i de qualitat

ANUNCI pel qual es fa pública la convocatòria i les bases per cobrir la taxa ordinària de reposició d’un/a metge/essa adjunt/a d’urgències.

HOSPITAL COMARCAL DE MÓRA D’EBRE
ANUNCI pel qual es fa pública la convocatòria i les bases per cobrir la taxa ordinària de reposició d’un/a
metge/essa adjunt/a d’urgències.