Per una sanitat pública, universal i de qualitat

RESOLUCIÓ SLT/2367/2021, de 21 de juliol,

RESOLUCIÓ SLT/2367/2021, de 21 de juliol, per la qual s’adjudiquen diversos llocs vacants de caps de
servei i de cap de secció de l’Hospital Universitari de Bellvitge, dependent de l’Institut Català de la Salut
(convocatòria CJ-HUB-01/2020).