Per una sanitat pública, universal i de qualitat

Twitter Instagram Youtube Facebook eMail WhathsApp Telegram Delegats

Escrits

Oferta pública d’ocupació del Consorci Sanitari de l’Anoia

Oferta pública de places 2021 per a la cobertura definitiva de 111 llocs de treball de diferents categories professionals.