Per una sanitat pública, universal i de qualitat

RESOLUCIÓ SLT/2704/2021, de 2 de setembre,

RESOLUCIÓ SLT/2704/2021, de 2 de setembre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en
matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de
Catalunya.