Per una sanitat pública, universal i de qualitat

Diligencia TSOCIAL-LLIURE-2019

DILIGÈNCIA DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR DE LA CONVOCATÒRIA ESPECÍFICA DEL PROCÉS SELECTIU PER A PROVEIR PLACES BÀSIQUES DE LA CATEGORIA DE TÈCNIC/A TITULAT/ADA MITJÀ/ANA EN TREBALL SOCIAL (DOGC núm. 7920, DE 18.7.2019)

Codi d’identificació de la convocatòria: TSOCIAL-LLIURE-2019   Categoria: TÈCNIC/A TITULAT/ADA MITJÀ/ANA EN TREBALL SOCIAL