Per una sanitat pública, universal i de qualitat

ORDRE SLT/200/2021, de 22 d’octubre

ORDRE SLT/200/2021, de 22 d’octubre, de modificació de l’Ordre SLT/82/2021, de 19 d’abril, per la qual es
determinen per a l’any 2021 els preus unitaris per a la contraprestació de l’atenció hospitalària i
especialitzada.