Per una sanitat pública, universal i de qualitat

Es convoca l’Accés per la via extraordinària a l’especialitat d’infermeria familiar i comunitària

Es convoca l’Accés per la via extraordinària a l’especialitat d’infermeria familiar i comunitària

Finalment i després de deu anys, el Ministerio convoca l’esperat examen de convalidació per a les infermeres que ja feia uns anys que treballaven en l’Atenció Primària, crec recordar que cinc, en el moment de la creació de l’especialitat. Molt important tingueu present que aquesta via d’accés està exclusivament destinada als que amb anterioritat al 22 de març de 2011

Continua llegint
Especialista en Enfermería Familiar y Comunitaria.

Especialista en Enfermería Familiar y Comunitaria.

Resolución de 4 de noviembre de 2021, de la Secretaría General de Universidades, por la que se convoca la prueba objetiva correspondiente al acceso al título de Especialista en Enfermería Familiar y Comunitaria. El Real Decreto 450/2005, de 22 de abril, sobre especialidades de enfermería, establece en el apartado 6 de su disposición transitoria segunda que le corresponde al Secretario

Continua llegint
PRL-2018. DOGC núm. 7562, de 20.02.2018 TÈCNIC/A DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

PRL-2018. DOGC núm. 7562, de 20.02.2018 TÈCNIC/A DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

DILIGÈNCIA DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR DE LA CONVOCATÒRIA ESPECÍFICA DEL PROCÉS SELECTIU PER A PROVEIR PLACES BÀSIQUES DE LA CATEGORIA DE TÈCNIC/A DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS NIVELL SUPERIOR DEL GRUP PROFESSIONAL 1 (A1) I DE TÈCNIC/A DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS NIVELL SUPERIOR DEL GRUP PROFESSIONAL 2 (A2) PEL SISTEMA DE CONCURS OPOSICIÓ.

Continua llegint