Per una sanitat pública, universal i de qualitat

Es convoca l’Accés per la via extraordinària a l’especialitat d’infermeria familiar i comunitària

Finalment i després de deu anys, el Ministerio convoca l’esperat examen de convalidació per a les infermeres que ja feia uns anys que treballaven en l’Atenció Primària, crec recordar que cinc, en el moment de la creació de l’especialitat.
Molt important tingueu present que aquesta via d’accés està exclusivament destinada als que amb anterioritat al 22 de març de 2011 varen presentar la sol·licitud, documentació i pagar els drets d’examen.

♦ Revisar llistat d’admesos i exclosos:

Si vàreu fer els tràmits esmentats i no consteu com admesos podeu fer al·legacions fins al dia 19 de novembre a:
alegaciones.enfermeriafyc@universidades.gob.es

♦ Fer la inscripció abans del 24/11/2021

aquí:
https://sede.educacion.gob.es/sede/login/inicio.jjsp?idConvocatoria=1574

És possible que aquest pas ja us el trobeu fet per defecte. Si no cal introduir les dades.
Si us cal informació exhaustiva, la trobareu aquí:

https://www.universidades.gob.es/portal/site/universidades/menuitem.21ef60083f296675105f2c10026041a0/?vgnextoid=eb2dfa631241a710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=1766aec6f2680710VgnVCM1000001d04140aRCRD

♦ També cal enviar una fotografia de la sol·licitant de tipus i mida carnet (arxiu .jpg màxim 25 k.) Nom de l’arxiu = DNI En majúscules i sense guió. Assumpte del correu = DNI En majúscules i sense guió

prueba.enfermeriafyc@universidades.gob.es

Prèviament a l’examen s’obrirà un període de prova de la plataforma de la UNED que s’usarà per l’examen (Es publicarà l’inici al web del Ministerio de Universidades)
Accés: Es rebrà un codi en l’adreça facilitada al formulari d’inscripció.

https://entrada.aulavirgtualexamenes.es/

♦ Per fer l’examen es requerirà l’ús d’un dispositiu amb connexió a internet, dotat de càmera i amb el sistema operatiu i navegador actualitzats. Per poder accedir caldrà introduir el codi i també l’adreça de correu on l’hàgim rebut. No es podrà accedir fins vint minuts abans de l’inici de la prova.

El dissabte dia 11 de desembre els aspirants faran la prova en tres franges horàries de tres hores de durada, dividits en tres grups per ordre de cognoms
• 8:30 h. entre VAAMONDE RODRIGUEZ fins FERNANDEZ MÁRQUEZ, inclòs.
• 12.00 h entre FERNANDEZ MARTIN fins MOLINE CRISTIA, inclòs.
• 16.00 h entre MOLINERO GARCIA fins URQUIZA

 

Resolución de 4 de noviembre de 2021, de la Secretaría General de Universidades, por la que se convoca la prueba objetiva correspondiente al acceso al título de Especialista en Enfermería Familiar y Comunitaria.

El Real Decreto 450/2005, de 22 de abril, sobre especialidades de enfermería, establece en el apartado 6 de su disposición transitoria segunda que le corresponde al Secretario de Estado de Universidades e Investigación del Ministerio de Educación y Ciencia [actual Secretario General de Universidades del Ministerio de Universidades, en virtud del artículo 2.2.l) del Real Decreto 431/2020, de 3 de marzo, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Universidades], la aprobación mediante una resolución, de las bases de la convocatoria de la prueba objetiva, dirigida a evaluar la competencia de los aspirantes en sus ámbitos de conocimientos, habilidades y actitudes necesarios para el adecuado ejercicio de la especialidad de que se trate.