Per una sanitat pública, universal i de qualitat

Twitter Instagram Youtube Facebook eMail WhathsApp Telegram Delegats

Escrits

ANUNCI de notificació en procediment pel qual es notifica a les possibles persones interessades la interposició d’un recurs contenciós administratiu d’una persona aspirant de la convocatòria DSI-Lliure- 2018.

ANUNCI de notificació en procediment pel qual es notifica a les possibles persones interessades la interposició d’un recurs contenciós administratiu d’una persona aspirant de la convocatòria DSI-Lliure- 2018. Mitjançant aquest anunci, la directora gerent de l’Institut Català de la Salut fa saber que la persona aspirant identificada amb les inicials MPH, participant de la de convocatòria amb núm. d’identificació DSI.LLIURE-2018,

Continua llegint