Per una sanitat pública, universal i de qualitat

RESOLUCIÓ SLT/3458/2021, de 18 de novembre

RESOLUCIÓ SLT/3458/2021, de 18 de novembre, d’adjudicació de l’edició 2020 de la convocatòria única delconcurs de trasllat obert i permanent, publicada mitjançant Resolució SLT/2099/2020, de 25 d’agost, alDOGC núm. 8214, de 31.8.2020, la qual està prevista a l’Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat per aldesenvolupament de la línia 5.4 del Pla d’ordenació de recursos humans de l’Institut Català de

Continua llegint

RESOLUCIÓ SLT/3428/2021, de 9 de novembre

RESOLUCIÓ SLT/3428/2021, de 9 de novembre, per la qual es fa pública la convocatòria per sol·licitar elsnivells de carrera professional de personal estatutari de tots els grups professionals de l’àrea funcionalsanitària i de l’àrea funcional de gestió i serveis de l’Institut Català de la Salut. El II Acord de la Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat sobre les condicions de

Continua llegint