Per una sanitat pública, universal i de qualitat

ORDRE EMT/218/2021, de 19 de novembre, per la qual es garanteix el servei d’atenció de trucades telefòniques d’urgència que presta l’empresa Racc Servei Mèdic, SL, a la ciutadania.

ORDRE EMT/218/2021, de 19 de novembre, per la qual es garanteix el servei d’atenció de trucades telefòniques d’urgència que presta l’empresa Racc Servei Mèdic, SL, a la ciutadania.

Vista la convocatòria de vaga presentada pels treballadors a l’empresa Racc Servei Mèdic, SL (amb registre
d’entrada de 9 de novembre de 2021), que està prevista per als dies 25, 26 i 27 de novembre de 2021, des de
les 00:00 hores del dia 25 de novembre fins a les 23:59 del dia 27 de novembre, transformant-se en indefinida
a partir de les 00:00 del dia 3 de desembre de 2021 i que afecta tots els treballadors i les treballadores de
l’empresa;

Vist que el servei que presta l’empresa, a través dels números telefònics d’urgència i emergència, d’atenció i
gestió de la demanda, en els seus diferents perfils, ja sigui per fer atenció mèdica, de gestió de Mútues
d’accidents de treball, de gestió de rescats de muntanya, d’entre altres, s’ha de considerar essencial per a la
comunitat, perquè la seva interrupció afectaria drets i béns constitucionalment protegits com ara els drets a la
vida i a la salut, que reconeixen els articles 15 i 43 de la Constitució espanyola respectivament;

Continua llegint