Per una sanitat pública, universal i de qualitat

RESOLUCIÓ de 14 d’octubre de 2021

RESOLUCIÓ de 14 d’octubre de 2021, per la qual es disposa la inscripció i la publicació dels Acords de la Comissió Negociadora de Modificació i Pròrroga del Conveni col·lectiu de treball de l’empresa Hospital Clínic i Provincial de Barcelona (codi de conveni núm. 08002272012006).