Per una sanitat pública, universal i de qualitat

Twitter Instagram Youtube Facebook eMail Delegats

Escrits

RESOLUCIÓ SLT/64/2022, de 18 de gener

RESOLUCIÓ SLT/64/2022, de 18 de gener, d’adjudicació de l’edició 2020 de la convocatòria única del concurs de trasllat obert i permanent, publicada mitjançant Resolució SLT/2099/2020, de 25 d’agost, al DOGC núm. 8214, de 31.8.2020, la qual està prevista a l’Acord de la Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat per al desenvolupament de la línia 5.4 del Pla d’ordenació de recursos humans de l’Institut Català de la Salut per al període 2016-2020, per a la potenciació dels processos de mobilitat voluntària.

Click to access 1888235.pdf