Per una sanitat pública, universal i de qualitat

RESOLUCIÓ SLT/342/2022, de 16 de febrer,

RESOLUCIÓ SLT/342/2022, de 16 de febrer, per la qual s’estableixen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.


En un context de transmissió comunitària del virus, un dels pilars fonamentals de l’estratègia de lluita contra la
COVID-19 és l’adopció de mesures preventives i de control dirigides a afavorir el distanciament entre persones
que no pertanyen a grups de convivència estable, limitar les interaccions socials, prescindir de les activitats no
essencials que suposen un risc de contagi i evitar les aglomeracions o concentracions de persones en espais de
concurrència pública, especialment en llocs tancats. L’experiència en la gestió de la pandèmia ha evidenciat
l’eficàcia d’aquestes mesures amb l’objectiu de protegir la salut de la ciutadania, garantir el control dels brots
epidèmics i contenir la propagació de la malaltia, així com evitar el col·lapse del sistema sanitari.

Feu clic per accedir a 1891341.pdf