Per una sanitat pública, universal i de qualitat

Per un nou hospital de les Terres de l’Ebre

L’actual Hospital de Tortosa, “Verge de la Cinta”, és l’hospital de referència dels 180.000 habitants de les Terres de l’Ebre.

Aquest centre fou inaugurat el 1976 i des de llavors s’han anat executant remodelacions diverses que han intentat adaptar-lo a les necessitats del territori. Durant les darreres dècades, l’augment de la complexitat i la incorporació de noves prestacions ha fet que la necessitat de nous espais sigui constant i ha originat un estat permanent de canvis. A les necessitats assistencials cal afegir-hi les derivades de l’activitat docent i de recerca. L’hospital és centre docent de la URV i de la Fundació Doctor Ferran, dedicada a la recerca biomèdica. Aquestes dues entitats i l’activitat que generen comporta la demanda de més espais.

L’hospital està situat sobre un talús, a uns 30 metres de desnivell i el trobem envoltat de muralles medievals. Això fa que qualsevol projecte d’ampliació estigui supeditat al manteniment dels elements patrimonials que formen part del llegat històric del territori. A la vegada, la seva ubicació comporta greus problemes d’accés de molt difícil solució o millora.

Recentment, la Generalitat ha anunciat la construcció de nous edificis que han de substituir els actuals hospitals de l’Institut Català de la Salut: Hospital Trueta de Girona, Hospital Joan XXIII de Tarragona, Hospital de la Vall d’Hebron de Barcelona… per què hem de ser diferents?.

La solució que reclamem és la mateixa que s’ha adoptat en altres territoris, no podem ser novament discriminats pel fet de ser-ne pocs, tot i tenir les mateixes necessitats.

A les Terres de l’Ebre hi ha un ampli consens en reclamar la construcció d’un nou hospital que modernitzi, ampliï i millori els serveis de l’hospital “Verge de la Cinta” i que, a la vegada, resolgui els greus problemes d’accessibilitat que té l’actual ubicació. Un hospital que sigui de titularitat pública, de gestió directa al 100%, integrat a l’ICS i que potenciï, també, l’atenció primària.

Estem a favor de invertir el necessari per a que l’actual hospital pugui seguir desenvolupant la seva tasca de la millor manera possible, però no estem d’acord en inversions que considerem eventuals i que no resolen les actuals i futures problemàtiques derivades dels reptes que comporta l’atenció sanitària del segle XXI i que hipotequen la futura construcció d’un nou hospital referent a les nostres terres.

Des de La Plataforma per un nou hospital de les Terres de l’Ebre, amb el suport ciutadà, associacions, forces polítiques i municipis manifestem la voluntat de fer arribar aquest manifest a totes les entitats i organismes territorials a fi d’assolir el seu recolzament en aquesta demanda.

Terres de l’Ebre, Dissabte 12 de febrer de 2022